A+ A A-
17-03-2017

Konkurs za posao - Bihać i Cazin

Rate this item
(0 votes)

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007.godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2017. godinu,  raspisuje se:

 

KONKURS

 

za prijem na radno mjesto blagajnik-likvidator u :

 

1. Poslovnici Cazin - 1 izvršilac

2. Poslovnici Bihać -1 izvršilac

 

 

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

 minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,

 da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,

 poznavanje Microsoft office aplikacije,

 poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima. 

 

Glavne odgovornosti:

 

 poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,

 prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima, 

 evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata, 

 pružanje potrebnih informacija komitentima, 

 likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama, 

 otvaranje računa Kljentima Banke, 

 rad sa karticama i prodaja odredjenih proizvoda Banke.

 

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i  profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice http://www.mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

 

Konkurs ostaje otvoren do dana  24.03.2017.godine.

 

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2017. godinu,  raspisuje se:

 

KONKURS

 

za prijem na radno mjesto blagajnik-likvidator u :

 

  1. Poslovnici Cazin - 1 izvršilac 
  2. Poslovnici Bihać -1 izvršilac

 

 

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

·       minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,

·       da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,

·       poznavanje Microsoft office aplikacije,

·       poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

 

Glavne odgovornosti:

 

  • poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,
  • prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima,
  • evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata,
  • pružanje potrebnih informacija komitentima,
  • likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama,
  • otvaranje računa Kljentima Banke,
  • rad sa karticama i prodaja odredjenih proizvoda Banke. 

 

 

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i  profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice http://www.mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

 

Konkurs ostaje otvoren do dana  24.03.2017.godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Pretraga