A+ A A-
28-03-2017

Konkurs za posao - Tuzla

Rate this item
(0 votes)

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007.godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2017. godinu,  raspisuje se:

 

KONKURS

 

za prijem na radno mjesto kreditni službenik u :

 

1. Poslovnici Tuzla - 1 izvršilac

 

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

 minimalno srednju stručnu spremu IV stepen (prednost imaju kandidati sa završenom VŠ ili VSS ekonomskog smjera),

 dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta, 

 prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća ili sa iskustvom u privatnom sektoru u prodaji, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika sa područja opštine Tuzla,

 poznavanje Microsoft office aplikacije,

 poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima. 

 

Glavne odgovornosti:

 

 akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za  odobravanje kredita i garancija,

 sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,

 praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,

 naplata kredita, 

 dostavljanje opomena neurednim dužnicima, 

 izrada statističkih izvještaja.

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i  profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice http://www.mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

 

Konkurs ostaje otvoren do dana  05.04.2017.godine.

 

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

 

Pretraga