A+ A A-
30-10-2017

Konkurs za posao - Tuzla

Rate this item
(0 votes)

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unutar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2017. godinu, raspisuje se:

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto kreditni službenik u :

1. Poslovnici Tuzla - 1 izvršilac


Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

• minimalno srednju stručnu spremu IV stepen (prednost imaju kandidati sa završenom VŠ ili VSS ekonomskog smjera),
• dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
• prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća ili sa iskustvom u privatnom sektoru u prodaji, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika sa područja opštine Tuzla,
• poznavanje Microsoft office aplikacije,
• poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:

• akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za odobravanje kredita i garancija,
• sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
• praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
• naplata kredita,
• dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
• izrada statističkih izvještaja.

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice http://www.mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

Konkurs ostaje otvoren do dana 10.11.2017.godine.

Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Pretraga