A+ A A-
29-11-2017

Konkurs za posao - Derventa

Rate this item
(0 votes)

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unutar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.


Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2017. godinu, raspisuje se:

 

KONKURS

za prijem na radno mjesto kreditni službenik u :

1. Poslovnici Derventa - 1 izvršilac


Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

• minimalno VŠS ili VSS ekonomskog smjera,
• dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
• prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika sa područja opštine Derventa,
• poznavanje Microsoft office aplikacije,
• poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

 

Glavne odgovornosti:

• akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za odobravanje kredita i garancija,
• sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
• praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
• naplata kredita,
• dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
• izrada statističkih izvještaja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice http://www.mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

 

Konkurs ostaje otvoren do dana 07.12.2017.godine.


Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Pretraga