A+ A A-
07-12-2017

Konkurs za posao - poslovnica Živinice

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2017. godinu,  raspisuje se:

KONKURS

za prijem na radno mjesto kreditni službenik u :

  1. Poslovnici Živinice - 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

$1·       minimalno VŠS ili VSS ekonomskog smjera,

$1·       dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,

$1·       prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika sa područja opštine Živinice,

$1·       poznavanje Microsoft office aplikacije,

$1·       poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseciu radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:

  • akvizicija komitenata,prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za  odobravanje kredita i garancija,
  • sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
  • praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
  • naplata kredita,
  • dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
  • izrada statističkih izvještaja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i  profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice  http://www.mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

Konkurs ostaje otvoren do dana  17.12.2017.godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Pretraga