A+ A A-
31-05-2018

Konkurs za posao - Centrala MF banke, Banja Luka

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2018. godinu,raspisuje se:

KONKURS

Za prijem na radno mjesto:

Programer -1 izvršilac

 

Mjesto rada: Centrala MF banke a.d. Banja Luka u Banjoj Luciu okviru Sektora za informacionu tehnologiju.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

  • Visoka stručna sprema informatičkog ili tehničkog smjera,
  • Poznavanje engleskog jezika,
  • Prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u radu sa tehnologijama Oracle forms and reports i PL/SQL, s tim da se na konkurs mogu prijaviti i kandidati bez prethodnog radnog iskustva.

Glavne odgovornosti:

  • Razvija i održava aplikativna rješenja prema potrebama poslovnih procesa,
  • Učestvuje u implementaciji bankarskog softvera i definisanju jedinstvenog šifarskog Sistema,
  • Vrši modeliranje baze podataka i funkcija sistema,
  • Predlaže i projektuje uvođenje informatičke podrške za nove bankarske servise,
  • Učestvuje u izvođenju i primjeni IT projekata, gdje su angažovane eksterne firme,
  • Vrši programiranje prema definicijama i projektnim zadacima,
  • Definiše postupke za testiranje, instaliranje i eksploataciju novih verzija aplikacija.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Vase Pelagića broj 22, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice  http://www.mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

Konkurs ostaje otvoren do dana 11.06.2018.godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Pretraga