A+ A A-
18-04-2016

Za biznis koji brzo raste!

 

Život preduzetnika je dinamičan i brz. Zbog toga mu je potrebna banka koja može da prati njegov tempo. MF banka nudi rekordno brza i jednostavna bankarska rješenja za mala i srednja preduzeća. MF banka prati vaš tempo!

 

Nudimo vam:

 •  
  •  Jednostavne procedure,.
  •  Fleksibilnost i brzinu odgovora na sve zahtjeve (24 do 48h), 
  •  Posebne kreditne linije za mala i srednja preduzeća, za sljedeće namjene: finansiranje obrta, podrška tekućoj likvidnosti, nabavka zaliha i opreme,
  •  Tarife platnog prometa niže i do 50% od standardnih, kao i mogućnost ugovaranja paušalne naknade uz koju klijent precizno planira troškove platnog prometa i ostvaruje uštede,
  •  Izdavanje bankarskih garancija za 1 dan, sa kvartalnom naknadom već od 0,25%.

KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

KREDIT ZA OSNOVNA SREDSTVA I INVESTICIJE

OVERDRAFT – ZA PODRŠKU TEKUĆE LIKVIDNOSTI

 

Za detaljnije informacije o svim vrstama kredita i drugih proizvoda iz ponude obratite se najbližoj poslovnici MF banke u vašem gradu.

 

 

 

Pretraga