A+ A A-

O NAMA

MF banka a.d. Banja Luka je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka. Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koja sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih riješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unutar naše finansijske grupe, čine osnov ove savremene mlade banke.

Poseban fokus MF banka stavila je na kreditnu aktivnost usmjerenu prema preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, koristeći svakako i iskustva većinskog vlasnika banke, najvećeg mikrokreditnog društva u RS i BiH, MKD Mikrofin d.o.o. Banja Luka. Ponuda kreditnih proizvoda sastavljena je tako da svakom zainteresovanom klijentu nudi odgovarajuću opciju, bilo da se radi o finansiranju obrtnih/osnovnih sredstava ili specifičnom bankarskom proizvodu tipa revolvinga, garancija, overdrafta, faktoringa i sl.

Asortiman proizvoda i usluga proširen je i kompletnom kreditnom ponudom za fizička lica te uslugama tipa e-bankinga i sms usluge, kako za fizička lica tako i za poslovne subjekte. Kompletiranje palete proizvoda platnim karticama, te zaokruženje inicijalnog širenja mreže na deset poslovnica u jesen 2011. godine, omogućava postizanje pune sinergije naše banke sa partnerskim firmama – MKD Mikrofin d.o.o. i Mikrofin osiguranjem a.d. i stvara pretpostavke za pružanje optimalne usluge poslovnim subjektima i fizičkim licima, korisnicima finansijskih usluga na teritoriji na kojoj banka posluje.

 

Pretraga