A+ A A-
 Uprava banke

Sandra Lonco, direktor

Sandra Lonco došla je na čelo MF banke nakon osamnaestogodišnjeg iskustva u finansijskom sektoru. Rođena je u Varaždinu, a Ekonomski fakultet završila je u Banja Luci. Prije aktuelne pozicije obavljala je funkciju direktorice Mikrokreditnog društva „Mikrofin". Stručna znanja je usavršavala kroz razne domaće i međunarodne seminare iz oblasti finansija i računovodstva, upravljanja rizicima i menadžmenta. 

Dragan Đurić, izvršni direktor

Nakon desetogodišnjeg rada u MKD Mikrofin d.o.o Banja Luka septembra 2013 godine prelazi na poziciju izvršnog direktora MF Banke a.d Banja Luka. Primarno je odgovoran za upravljanje Sektorom riska, Sektorom IT, Službom HR i Službom logistike.

 

Nadzorni odbor banke

  Aleksandar Kremenović - predsjednik

  Mladen Bosnić - član

    Frieder Wohrmann- član


Srećko Bogunović  - član

   Dželila Hadžović- član

Pretraga