A+ A A-
 Uprava banke

Sandra Lonco, predsjednik Uprave

Sandra Lonco došla je na čelo MF banke nakon osamnaestogodišnjeg iskustva u finansijskom sektoru. Rođena je u Varaždinu, a Ekonomski fakultet završila je u Banja Luci. Prije aktuelne pozicije obavljala je funkciju direktorice Mikrokreditnog društva Mikrofin". Stručna znanja je usavršavala kroz razne domaće i međunarodne seminare iz oblasti finansija i računovodstva, upravljanja rizicima i menadžmenta.
Na poziciji direktora, odnosno predsjednika Uprave MF banke je od 1.2.2015. godine.

Dragan Đurić, član Uprave

Dragan Đurić je rođen 1968. godine u Rijeci. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Institutu za ekonomiju i organizaciju Sveučilišta u Rijeci. Nakon desetogodišnjeg rada u MKD „Mikrofin” d.o.o Banja Luka septembra 2013. godine prelazi na poziciju izvršnog direktora MF Banke a.d. Banja Luka, odnosno člana Uprave.

Bojan Luburić, član Uprave

Bojan Luburić rođen je u Banjoj Luci 1984. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a zvanje Magistra ekonomskih nauka stekao je na Poslovnoj školi „Sir John Cass“ Univerziteta u Londonu. Prethodno iskustvo na polju finansija stekao je u firmama Procredit banka i Ideal Company.
Na poziciji člana Uprave nalazi se od 1.4.2017. godine.

 

Nadzorni odbor banke

  Aleksandar Kremenović - predsjednik

  Mladen Bosnić - član

    Frieder Wohrmann- član


Srećko Bogunović  - član

   Dželila Hadžović- član

Pretraga