A+ A A-

Plaćajte prema Srbiji uz minimalan fiksni trošak

MF a.d. Banja Luka je uključena u međunarodni kliring, koji se obavlja na osnovu
potpisanog sporazuma između Centralne banke BiH i Narodne banke Srbije.
 
Nalog za plaćanje će biti izvršen putem međunarodnog kliringa ukoliko je:
 
•         banka korisnika u Republici Srbiji uključena u kliring
•         nalog za plaćanje ispostavljen u EUR (isključivo)
•         nalog za plaćanje ispostavljen do 12:30h
 
Prednosti plaćanja putem Kliringa sa Srbijom:
 
•         Fiksna i minimalna provizija u iznosu 20 KM bez obzira na iznos transfera
•         Realizacija u najkraćem roku
•         Obrada i  izvršavanje transfera isti dan
•         Minimalnim troškovima uštedite sebi i svojim poslovnim partnerima
 

Spisak banaka učesnica

Pretraga