A+ A A-

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Ko može postati korisnik ove usluge?
Svi klijenti banke – pravna lica (PL) koji imaju otvoren KM ili devizni račun u banci mogu po popunjavanju pristupnih obrazaca postati korisnici ovog servisa.
Po popuni potrebnih obrazaca banka korisniku uručuje parametre pristupnog koda, vrši instalaciju elektronske banke i obuku radnika.

Nalozi putem elektronskog bankarstva su niži u odnosu na postojeće tarife i to:

  •  Troškovi deviznog platnog prometa niži za 50%
  •  UPP unutar banke niži za 70%
  •  UPP u korist druge banke niži za 50%

Ovdje možete preuzeti Uputstvo za rad sa Office banking aplikacijom - Uputstvo za Office Banking

 

ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Pretraga