A+ A A-

VISA BUSINESS

Visa Business Electron kartica je debitna kartica namjenjena klijentima Banke - pravnim licima - koja imaju transakcioni račun otvoren u banci i služi za raspolaganje sredstvima po poslovnom računu pravnog lica.
Koristi se za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do iznosa raspoloživih sredstava na računu. Svaka transakcija učinjena karticom podrazumijeva automatsko smanjenje raspoloživog iznosa sredstava na računu.

U cilju prevencije zloupotrebe preporučujemo uslugu obavještavanja o autorizaciji platne kartice putem MF SMS usluge.

Untitled1 001

Izgled Visa Business Electron kartice

Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona 051/240-304, ili se javite u najbližu poslovnicu MF banke.

VISA BUSINESS

Pretraga