A+ A A-

GARANCIJE

Namjenjene svim tržišnim segmentima

Bankarska garancija predstavlja sredstvo obezbeđenja potraživanja koje se, zbog svoje prilagođenosti potrebama poslovnog prometa, često koristi u poslovnoj praksi.  Bankarska garancija je instrument obezbjeđenja plaćanja i predstavlja neopozivu izjavu banke da će korisniku garancije platiti određenu sumu novca za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovorene obaveze od strane nalogodavca.

IZNOS GARANCIJE: Prema kreditnoj sposobnosti i potrebama klijenta.
ROK:  Kratkoročne garancije i dugoročne garancije, u zavisnosti od osnovnog posla ili ugovora.

VRSTE GARANCIJA:

I.   NOSTRO garancije (garancija koje  banka daje po nalogu svoga klijenta)

             Plative garancije (garancije za obezbjeđenje plaćanja, za uredno vraćanje kredita, carinske garancije i sl.).

             -  Plative garancije u domaćoj valuti.

             -  Plative garancije u stranoj valuti.

             Činidbene garancije (garancije za dobro izvršenje posla, za ozbiljnost ponude, za povrat avansa I sl.).

             -  Činidbene garancije u domaćoj valuti.

             -  Činidbene garancije u stranoj valuti.

II.  LORO  garancije (garancije koje banka prima od neke druge banke u korist svoga klijenta)

              -  Loro garancije u domaćoj valuti.

              -  Loro garancije u stranoj valuti.

PROVIZIJE:    
Naknada za korištenje nostro garancije se kreće u rasponu do 0,4% (uz 100% pokriće depozitom) do 1% tromjesečno, minimum 30 KM.
Naknada za obradu zahtjeva po svim garancijskim poslovima i jemstvima iznosi od 0,5% do 1,5% od iznosa zahtjeva jednokratno unapred, minimum 50 KM.

OBEZBJEĐENJE:     
Obavezno za sve kredite: mjenice (svih učesnika, minimalno 5) i sudužništvo većinskog vlasnika, kombinacija slijedećih vrsta, kao samostalno ili dopunsko (uz obavezno) do određenih iznosa: 

 

  • Solidarno jemstvo/solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica, maksimalno tri jemca,   
  • Solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica/solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/ preduzetnika.
  • Zalog na pokretnu imovinu.
  • Garancija bez jemaca (moguće do iznosa 5% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini (max. 100.000 KM) uz ispunjenje uslova.
  • Novčani depozit - ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja.
  • Hipoteka.
  • Ostali vidovi obezbjeđenja.
  • Moguće su komibinacije svih vidova obezbjeđenja, a konačnu doluku donosi nadležni kreditni odbor.

 

Obavezna je vinkulacija polise osiguranja za sve vrijeme trajanja kredita za založenu imovinu.Obezbjeđenje mora biti adekvatan kolateral datoj garanciji i zavisi od iznosa garancije, kreditne sposobnosti klijenta, kreditne sposobnosti jemca, vrijednosti pokretne ili nepokretne imovine.
Dozvoljeno je i kombinovanje različitih vrsta obezbjeđenja, kao i ugovaranje drugih vrsta obezbjeđenja kao što su, zalaganje hartija od vrijednosti, grancije i sl.

Pretraga