A+ A A-

KREDIT ZA OBRTNA SREDSTVA

KORISNICI: mikro, mala i srednja preduzeća/preduzetnici
IZNOS KREDITA: KM 5.000 - KM 500.000
ROK OTPLATE: Od 1  do 36 mjeseci (za iznose kredita 10.000 KM i manje, maksimalno 24 mjeseca)
GREJS PERIOD: do 6 mjeseci
NAMJENA:    
- za obrtna sredstva
- za refinansiranje kreditnih obaveza

NAČIN ISPLATE: u jednoj tranši na transakcioni račun klijenta

OBEZBJEĐENJE:

  • Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica maksimalno do tri jemca,
  • Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/preduzetnika, prihvata se kao samostalno obezbjeđenje za klijente do iznosa: mikro do 50.000, mala do 100.000, srednja do 200.000;  maksimalno tri jemca
  • Kredit bez jemaca (max. 50.000 KM za mikro, max. 100.000 KM za mala i max. 200.000 za srednja preduzeća) ukoliko klijent ispunjava uslove,
  • Zalog na pokretnu imovinu prihvata se kao samostalno obezbjeđenje za klijente kod kojih je iznos kredita koji je manji od 40% ukupnog prihoda prethodne godine.
  • Hipoteka - obavezna za sve klijente kod kojih je iznos kredita koji je veći od 40% ukupnog prihoda prethodne godie.
  • Novčani depozit - ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja.
  • Ostali vidovi obezbjeđenja
  • Moguće su kombinacije svih vidova obezbjeđenja, a konačnu odluku donosi nadležni kreditni odbor.

Kredit za obrtna sredstva

Pretraga