A+ A A-

PREKORAČENJE PO TRANSAKCIONOM RAČUNU - OVERDRAFT


KORISNICI : mala i srednja preduzeća (SME) čiji je trenutni obim platnog prometa preko MF banke iznad 30% ukupnog prihoda, kao i klijenti s kojima je isto dogovoreno u periodu korištenja overdrafta.
IZNOS KREDITA: do 20% ukupnog prihoda, maksimalan iznos 300.000 KM.
ROK OTPLATE: Do 12 mjeseci.
 NAČIN ISPLATE: na revolving principu bez prethodne najave povlaćenja sredstava, u zavisnosti od klijentovih potreba.
NAMJENA: podrška tekućoj likvidnosti

PREDNOSTI KORIŠTENJA PREKORAČENJA PO TRANSAKCIONOM RAČUNU:

 • sredstva su vam raspoloživa na vašem transakcionom računu;
 • sredstva možete koristiti kad god vam to zatreba;
 • sredstva možete koristiti bez potrebe najave povlačenja;
 • sami upravljate visinom zaduženja, a samim tim i troškovima kamate;
 • korištenje i otplata kredita je prema vašim mogućnostima. 
 

 

NAČIN OTPLATE: Na revolving principu, dnevno u zavisnosti od priliva sredstava na transkacioni račun klijenta, obavezan povrat u iznosu iskorištenih sredstava na dan dospijeća kredita.
OBEZBJEĐENJE: Obavezno za sve kredite: mjenice (svih učesnika, minimalno 5) i sudužništvo većinskog vlasnika,

Kombinacija slijedećih vrsta, kao samostalno ili dopunsko (uz obavezno) do određenih iznosa: 

 • Solidarno jemstvo / solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica, maksimalno do tri jemca.
 • Solidarno jemstvo / solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/preduzetnika.
 • Kredi bez jemaca (max. 100.000 KM za mala, max. 200.000 KM za srednja preduzeća) ukoliko klijent ispunjava uslove.
 • Hipoteka.
 • Novčani depozit - ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja.
 • Zalog na pokretnu imovinu.
 • Ostali vidovi obezbjeđenja.
 • Moguće su kombinacije svih vidova obezbjeđenja, a konačnu odluku donosi nadležni kreditni odbor.

 

 

 

 


 

 

OVERDRAFT

Pretraga