A+ A A-

OKVIR ZA FINANSIJSKO PRAĆENJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

KORISNICI : mala i srednja preduzeća/preduzetnici(SME)
IZNOS KREDITA:  Prema kreditnoj sposobnosti i potrebama klijenta, minimalno 30.000 KM.
ROK:   do 60 mjeseci.
KORIŠTENJE OKVIRA:  Moguće je korištenje raznih kombinacija proizvoda što znači da klijent može koristiti i vraćati pojedinačne proizvode u zavisnosti od njegovih potreba, nekoliko puta tokom trajanja osnovnog proizvoda, maksimalno do odobrenog iznosa okvirne linije.
NAMJENA:  Korištenje proizvoda: (i) kredit za obrtna sredstva, (ii) garancije, (iii) Prekoračenje po transakcionom računu - Overdraft
KAMATNA STOPA I PROVIZIJA: Provizija za obradu kreditnog zahtjeva, za okvir odobren do 12 mjeseci 1,2%, a 13 do 36 mjeseci 1,8%. Provizije za obradu se neće obračunavati na nivou pojedinačnih proizvoda koji se odobravaju iz okvirne linije.

OBEZBJEĐENJE:  Obavezno za sve kredite: mjenice (svih učesnika, minimalno 5) i sudužništvo većinskog vlasnika,


Kombinacija slijedećih vrsta, kao samostalno ili dopunsko (uz obavezno) do određenih iznosa:

 

  • Solidarno jemstvo/solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica, makismalno do tri jemca
  • Solidarno jemstvo/solidarno dužništvo bonitetnih pravnih lica/preduzetnika.
  • Hipoteka, obavezna za sve klijente kod kojih je iznos okvira veći od 40% ukupnog prihoda prethodne godine.
  • Zalog na pokretnu imovinu, obavezan za sve klijente kod kojih je iznos kredita manji od 40% ukupnog prihoda prethodne godine.
  • Novčani depozit, ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja.

 
Obezbjeđenje kredita mora biti adekvatan kolateral datom kreditu i zavisi od iznosa kredita, kreditne sposobnosti klijenta, kreditne sposobnosti jemca, vrijednosti pokretne ili nepokretne imovine.
Dozvoljeno je i kombinovanje različitih vrsta obezbjeđenja, kao i ugovaranje drugih vrsta obezbjeđenja.

 

OKVIR ZA FINANSIJSKO PRAĆENJE

Pretraga