A+ A A-

KREDITNA CHARGE KARTICA

Charge kartica je kartica sa odgođenim plaćanjem do 50 dana. Može se koristiti u zemlji i inostranstvu, na bankomatima, POS terminalima trgovaca i šalterskim POS terminalima banaka, koji imaju istaknut znak VISA .

KORISNICI: Korisnici Visa Charge kartice mogu biti sva punoljetna fizička lica koja ostvaruju određena primanja ili koriste neki od proizvoda banke ili neki od proizvoda pravnih lica povezanih sa Bankom (MKD Mikrofin, AD Mikrofin osiguranje, MF Software d.o.o.). Klijent postaje korisnik Visa Charge kartice na osnovu popunjenog zahtjeva, a on se može podnijeti za osnovnu i maksimalno tri dodatne koje se vezuju za račun. Korisnik dodatne kartice može biti maloljetno lice.

LIMIT PO KARTICI: Od 500 KM – 5.000 KM u skladu sa Odlukom o odobrenom limitu

NAČIN OTPLATE: Mjesečna otplata u iznosu od 100% ukupnih troškova zajedno sa pripadajućim kamatama i naknadama iz prethodnog mjeseca. Naplata mjesečnog iznosa je svakog 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec automatskim terećenjem računa klijenta. Klijent može vanredno uplatiti sredstva na svoju karticu čime reguliše nivo potrošnje i obaveza.

ROK VAŽENJA KARTICE: 2 godine

OBEZBJEĐENJE:

 

  • Obavezno za sve kartice – mjenica korisnika kredita
  • Limit na kartici do visine jednog mjesečnog primanja( maksimalno 1.500 KM )– bez jemaca
  • Limit na kartici do visine dva mjesečna primanja – bez jemaca u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta.
  • Limit na kartici preko iznosa dva mjesečna primanja - solidarno jemstvo bonitetnog fizičkog lica ili solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica ili preduzetnika, saglasnost o zapljeni dužnika i jemaca po potrebi, oročen depozit.

 

 

 

 

 

KREDITNA CHARGE KARTICA

Pretraga