A+ A A-

Visa Classic Revolving

Visa Classic Revolving kartica sa plaćanjem u ratama je bezgotovinsko sredstvo plaćanja kreditnog tipa, koja se koristi za plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine do visine odobrenog limita, uz mogućnost plaćanja u ratama.
Korištenje revolving kartice omogućava korisniku kartice da iznos potrošen u toku mjeseca ne otplaćuje odmah, već u mjesečnim ratama.
Minimalni mjesečni iznos za uplatu iznosi 5% plus pripadajući troškovi za taj mjesec. Klijent može da uplati veći iznos od minimalne uplate, čime povećava iznos raspoloživog limita, odnosno revolvira kredit.
Kamatna stopa iznosi 13,99%.
Korisnici Visa Classic kartice jednostavnije mogu raspolagati odobrenim limitom 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Kartica se izdaje sa rokom važenja od četiri godine.

VisaZaSajt

Za više informacija kontaktirajte nas putem telefona 051/240 - 300, ili se javite u najbližu poslovnicu MF banke.

VISA REVOLVING

Pretraga