A+ A A-

Visa Electron

Visa Electron je internacionalna debitna kartica vezana za transakcioni račun Korisnika kartice. Namijenjena je plaćanju roba i usluga kao i podizanju gotovine na bankomatima te platnim mjestima sa oznakom VISA kartica u zemlji i inostranstvu, do visine iznosa raspoloživih sredstava na tekućem računu.

Svaka transakcija učinjena karticom podrazumijeva automatsko smanjenje raspoloživog iznosa sredstava na računu.Izdavanje ove kartice je besplatno za sve klijente Banke.Podizanje gotovine na bankomatima MF banke je bez naknade.
Korisnici Visa Electron kartice jednostavnije mogu raspolagati sredstvima sa svog transakcionog računa 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Kartica se izdaje sa rokom važenja od četiri godine.

U cilju prevencije zloupotrebe preporučujemo uslugu obavještavanja o autorizaciji platne kartice putem SMS usluge.
 VisaZaSajtDebitna


Za više informacija kontakirajte nas putem telefona 051 240 309.

VISA ELECTRON

Pretraga