A+ A A-

Investicioni kredit za stanovništvo

KORISNICI KREDITA: Fizička lica, osnivači/vlasnici poslovnih subjekata, poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivreno gazdinstvo i druga fizička lica koja obezbjeđuju urednu otplatu kredita ili lica kod kojih efekti investicije omogućavaju urednu otplatu kredita.

NAMJENA: Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija ili proširenje stambene jedinice tako da ukupna površina postojeće stambene jedinice ne smije da prelazi 50 m2 za podnosioca zahtjeva, uvećano za 20 m2 po svakom dodatnom članu domaćinstva.

IZNOS KREDITA: Od 5.000 KM do 200.000 KM.

ROK OTPLATE:  do 84 mjeseca.

GRACE PERIOD:  do 6 mjeseci - za kredite sa periodom otplate 36 mjeseci; do 9 mjeseci za investicije u poljoprivredi, do 12 mjeseci za kredite sa periodom tplate dužim od 36 mjeseci; do 24 mjeseca za projektno finansiranje.

KAMATNA STOPA: Primjer nominalne i efektivne kamatne stope možete pogledati u Infomacionom listu (IL).*

 

OBEZBJEĐENJE:

  •  Hipoteka I ili višeg reda, pravno provodiva i utrživa, procijenjene vrijednosti ili ostatka procijenjene vrijednosti 1,5 puta veće u odnosu na iznos kredita. Obavezna hipoteka na predmetnu kupovinu.
  •  Zalog na pokretnu imovinu – zalog mora biti utrživ, procijenjene vrijednosti 1,5 puta veće u odnosu na iznos kredita. Obavezan zalog na predmetnu kupovinu.
  •  Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica prihvata kao samostalno obezbjeđenje kod malih izloženosti (max.50.000 KM), početnih djelatnosti ili kao dopuna nedostatnoj kreditnoj sposobnosti glavnog dužnika.
  •  Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/preduzetnika, prihvata se kao samostalno obezbjeđenje na iznose do 100.000 KM i rok otplate do 36 mjeseci.
  •  Novčani depozit:
  • • Ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja. Period oročenja mora biti min.30 dana duži od roka važenja kredita
   • U ovom slučaju Banka će odobriti fiksnu kamatnu stopu na kredit (aktivna KS) za 2,5% veću od kamatne stope na depozit (pasivna KS), s tim da kamatna stopa na depozit ne može biti veća od kamatnih stopa na depozite po važećoj tarifi Banke, a naknada za obradu u ovakvim slučajevima iznosi 50% od redovne naknade.

  •  Ostali vidovi obezbjeđenja.

* Primjer nominalne i efektivne kamatne stope možete pogledati u Infomacionom listu (IL). Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici banke, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

INVESTICIONI KREDIT ZA STANOVNIŠTVO

Pretraga