A+ A A-

Investicioni kredit za stanovništvo

 KORISNICI: Fizička lica, osnivači/vlasnici poslovnih subjekata, poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i druga fizička lica sa stalnim primanjima koja obezbjeđuju urednu otplatu kredita ili lica kod kojih efekti investicije omogućavaju urednu otplatu kredita.

NAČIN ISPLATE: U jednoj tranši na transakcioni račun klijenta.

NAMJENA:

  •  Kupovina i adaptacija poslovnog prostora
  •  Kupovina zemljišta u poslovne svrhe
  •  Kupovina mašina, opreme i osnovnog stada neophodnog za obavljanje djelatnosti
  •  Refinansiranje kreditnih obaveza korištenih u poslovne svrhe

IZNOS KREDITA: Od 5.000 KM do 200.000 KM (uz valutnu klauzulu EUR za rokove preko 12 mjeseci).

ROK OTPLATE: Do 84 mjeseca.

UMANJENJE KAMATNE STOPE I PROVIZIJA: lojalni klijenti banke i klijenti sa urednom kreditnom istorijom ostvaruju umanjenje kamatne stope.

NAČIN OTPLATE: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima ili u nejednakim anuitetima, u skladu sa otplatnim planom koji je usklađen sa sezonalnošću klijentovih priliva (mogućnost samo za iznose preko 50.000 KM), sa ili bez grace perioda.

GRACE PERIOD:

 •  do 6 mjeseci (za rok otplate do 36 mjeseci) za sve
 •  do 9 mjeseci (za rok otplate do 36 mjeseci) za investicije u poljoprivredi
 •  do 12 mjeseci (za rok otplate veći od 36 mjeseci)
 •  do 24 mjeseca za projektno finansiranje

OBEZBJEĐENJE:

  •  Hipoteka I ili višeg reda, pravno provodiva i utrživa, procijenjene vrijednosti ili ostatka procijenjene vrijednosti 1,5 puta veće u odnosu na iznos kredita. Obavezna hipoteka na predmetnu kupovinu.
  •  Zalog na pokretnu imovinu – zalog mora biti utrživ, procijenjene vrijednosti 1,5 puta veće u odnosu na iznos kredita. Obavezan zalog na predmetnu kupovinu.
  •  Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog fizičkog lica prihvata kao samostalno obezbjeđenje kod malih izloženosti (max.50.000 KM), početnih djelatnosti ili kao dopuna nedostatnoj kreditnoj sposobnosti glavnog dužnika.
  •  Solidarno jemstvo/Solidarno dužništvo bonitetnog pravnog lica/preduzetnika, prihvata se kao samostalno obezbjeđenje na iznose do 100.000 KM i rok otplate do 36 mjeseci.
  •  Novčani depozit:
  • • Ukoliko je ponuđeno obezbjeđenje 100% novčani depozit deponovan kod banke, nije potrebno uzimati druga obezbjeđenja. Period oročenja mora biti min.30 dana duži od roka važenja kredita
   • U ovom slučaju Banka će odobriti fiksnu kamatnu stopu na kredit (aktivna KS) za 2,5% veću od kamatne stope na depozit (pasivna KS), s tim da kamatna stopa na depozit ne može biti veća od kamatnih stopa na depozite po važećoj tarifi Banke, a naknada za obradu u ovakvim slučajevima iznosi 50% od redovne naknade.

  •  Ostali vidovi obezbjeđenja.

* Primjer nominalne i efektivne kamatne stope možete pogledati u Infomacionom listu (IL). Konkretan podatak koji se odnosi na vaš kreditni zahtjev možete dobiti u poslovnici banke, uvidom u nacrt Ugovora o kreditu, a naše osoblje će vam pojasniti sve stavke i odgovoriti na sva eventualna pitanja vezana za realizaciju kredita.

INVESTICIONI KREDIT ZA STANOVNIŠTVO

Pretraga