A+ A A-

Platni promet sa inostranstvom

MF banka a.d. Banja Luka klijentima pruža efikasno izvršenje svih naloga za plaćanje prema i iz inostranstva, jer ste prethodno otvorili transakcioni račun u stranoj i/ili transakcioni račun u domaćoj valuti. Vaše naloge za plaćanje prema inostranstvu primljene u toku radnog dana Banke izvršit ćemo u inostranstvu odmah sa datumom valute koji je jednak datumu prijema naloga ili naredni radni dan najkasnije. Sa sredstvima priliva iz inostranstva možete raspolagati odmah, isti dan kada je odobren račun Banke u inostranstvu. U poslovanju sa inostranstvom vašu Banku prepoznaju i po SWIFT CODE: MFBLBA22.

 

Namjena:
• Plaćanje fizičkih lica u korist računa fizičkih lica ili pravnih lica u inostranstvu – Nostro doznake
• Prilivi iz inostranstva na račune fizičkih lica u Banci


Preduslov:
• Otvoren devizni račun u Banci


Opcije troškova za plaćanje u inostranstvo mogu biti: 
• OUR - nalogodavac snosi troškove transfera u inostranstvo, kao i troškove posredničkih banaka, kako bi korisnik sredstava primio puni iznos plaćanja
• SHA - nalogodavac snosi troškove transfera u inostranstvo, dok troškove posredničkih banaka snosi korisnik sredstava


Plaćajte prema Srbiji uz minimalan fiksni trošak


Pretraga