A+ A A-

DEPOZITI PO VIĐENJU

Na depozite po viđenju po računima štednje i transakcionim računima Banka odobrava kamatnu stopu na godišnjem nivou, primjenjujući proporcionalni metod obračuna kamate, kako slijedi:

Transakcioni računi i štedni ulozi u

KM, EUR i USD valuti

Fiksna kamata     0,10%

Transakcioni računi i štedni ulozi CHF,

AUD, CAD, GBP i drugim valutama

bez kamate


Otvaranjem transakcionih računa i/ili računa štednje po viđenju kod Vaše MF banke a.d. Banja Luka odabrali ste:

  •  Sigurnost Vaših sredstava,
  •  Vaša sredstva su Vam uvijek dostupna,
  •  Ostvarenje kamatne stope po viđenju,
  •  Štednju u valuti po Vašem izboru
  •  Mogućnost korištenja i drugih proizvoda Banke: prekoračenja po  transakcionom računu, kredite, trajni nalog, povoljnije cijene usluge platnog prometa, elektronsko bankarstvo, SMS usluge.

Kamata na depozite po viđenju obračunavaju se mjesečno, a isplata zaključno sa 31.12. tekuće godine izvršava se najkasnije do 5. januara naredne godine.

 

DEPOZITI PO VIĐENJU

Pretraga