A+ A A-

DJEČIJA ŠTEDNJA MF BANKE

Predstavljamo vam štedni proizvod MF banke namijenjen djeci do 18 godina starosti i njihovim roditeljima.
U zavisnosti od toga da li roditelji žele da su im deponovana sredstva uvijek dostupna ili ih žele dugoronočno pohraniti, dječija štednja MF banke vam nudi dva tipa oročenja:

Oročena dječija štednja :

Oročenom dječijom štednjom omogućava se klijentima da, u ime i za račun maloljetnog fizičkog lica,

oroče novčana sredstva u domaćoj valuti (KM) i/ili EUR-o valuti, uz fiksnu kamatnu stopu sa rokom trajanja

štednog uloga, kako slijedi:

       punih 18 mjeseci

punih 24 mjeseca

punih 36 mjeseci

2,70% 

3.00%

3.60% 

              

Minimalni iznos štednog uloga iznosi KM 1.000,00 i/ili EUR 500,00.

Maksimalan iznos depozita je 50.000,00 KM.

 

Otvorena dječija štednja:

Otvorena dječija štednja je štedni ulog po viđenju u domaćoj i/ili EUR-o valuti, koja podrazumijeva da se uplate i isplate u korist ili na teret štednog uloga izvršavaju bez ograničenja iznosa uplata i učestalosti uplata i isplata.

Na sve iznose štednih uloga odobrava se kamatna stopa od 0,80%.

 

Vaša štednja je sigurna što vam garantuje i Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine za vaše uloge u vrijednosti do 50.000 KM. Više informacija na  http://www.aod.ba.

 

DJEČIJA ŠTEDNJA

Pretraga