A+ A A-

RENTNA ŠTEDNJA

Rentna štednja je model standardnog oročenja vašeg novca, pri čemu možete svakog mjeseca raspolagati kamatom  za vrijeme trajanja štednog uloga, koju vam stavljamo automatski na raspolaganje u korist vašeg transakcionog računa u domaćoj ili stranoj valuti otvorenog kod vaše Banke, MF banke.

Rentnom štednjom, Vi cjenjeni štediša, odabrali ste:

 

  •  izbor dinamike raspolaganja kamatom,
  •  mogućnost izbora roka oročenja od 13 mjeseci,  18 mjeseci i 36 mjeseci,
  •  fiksnu kamatnu stopu,
  • izbor štednje u KM i/ili EUR-o valuti

 

Iznos  u  KM/EUR

13 mjeseci

18 mjeseci

 36 mjeseci

Kamata

2,40%

2,60%

3.50%

 

 Valutna klauzula: Devizna klauzula za KM oročenja vezana za EUR.

Ukoliko zahtjevate prijevremeno razročenje rentne štednje,  na vaša sredstva štednog uloga Banka će obračunati kamatu na depozite po viđenju za dostignuti broj dana oročenja i izvršiti usklađivanje obračunate kamate na depozite po viđenju sa iznosom ranije isplaćene kamate iz prethodnih perioda, u momentu isplate ugovorenog iznosa glavnice.

RENTNA ŠTEDNJA

Pretraga