A+ A A-

OTVORENA ŠTEDNJA

Otvorenom štednjom pružamo vam mogućnost  slobodne štednje u konvertibilnim markama i/ili u EUR-o valuti, bez ograničenja iznosa i učestalosti uplata i/ili isplata.  
Otvorena štednja je štednja po viđenju, koja  nosi sa sobom i prihod u visini fiksne  kamatne stope od 0,80% p.a., pri čemu je Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Priloženim Informacionim listom prezentujemo vam detaljne uslove vaše otvorene štednje.


Štedite sa MF bankom prema vašim mogućnostima slobodno i sigurno !

OTVORENA ŠTEDNJA

Pretraga