A+ A A-

TRANSAKCIONI RAČUN

U MF banci a.d. Banja Luka možete otvoriti transakcione račune u domaćoj valuti (tekući račun) i/ili transakcioni račun u stranoj valuti (devizni račun) i time vam pružamo najviši nivo usluge u domaćem i međunarodnom platnom prometu.
Vlasnicima transakcionih računa  mogu postati svi građani Republike BiH i strana fizička lica.
MF banka  a.d. Banja Luka razvila je spektar proizvoda i usluga koji su vam  na raspolaganju, posebno  nakon otvaranja transakcionog računa u domaćoj valuti, koji može postati još likvidniji, ukoliko koristite nove pogodnosti u poslovanju. Na ovaj način  MF Banka  omogućuje jednostavno i sigurno upravljanje vašim finansijama.
Otvaranjem transakcionog računa u domaćoj valuti, vama kao vlasnicima računa,  koji ostvarujete redovne mjesečne prilive, Banka može odobriti redovno dopušteno prekoračenje računa. Istovremeno  pruža vam se mogućnost korištenja trajnoga naloga ili korištenje elektronskog bankarstva MF e-banke, kao siguran i jednostavan način plaćanja vaših obaveza u domaćem platnom prometu. O svakoj izvršenoj transakciji i stanju po vašem transakcionom  računu možete biti odmah obaviješteni uz korištenje SMS usluge.
Otvaranjem transakcionih računa u stranoj valuti MF banka a.d. Banja Luka pruža vam mogućnost izvršenja transakcija u stranim valutama, kako u zemlji, tako i prema i iz inostranstvu na siguran, brz i za vaše finansije, povoljan način.

OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA

Transakcioni račun u domaćoj valuti i/ili u stranoj valuti u MF banci a.d. Banja Luka mogu otvoriti domaća i strana fizička lica, koje ostvaruju stalne ili povremene prihode. Otvaranje računa može se obaviti u svakoj poslovnici MF banke a.d. Banja Luka.

Domaća fizička lica - rezidenti

● Foto-kopija identifikacionog dokumenta (lična karta).
● Zahtjev za otvaranje  transakcionog računa.

  Potrebna dokumentacija

 

 Strana fizička lica - nerezidenti

● Zahtjev za otvaranje transakcionog računa
● Fotokopija identifikacionog dokumenta – pasoša ovjeren od strane nadležne institucije iz zemlje prebivališta nerezidenta. Prihvata se ovjera nadležnih institucija u BiH (notar ili jedinice lokalne samouprave ili sud). Za građane – nerezidente sa mjestom prebivališta iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore prihvata se ovjerena fotokopija lične karte umjesto pasoša.
● Prevod identifikacionog dokumenta na jedan od službenih jezika BiH ovjeren i potpisan od strane ovlaštenih tumača. Za nerezidente sa mjestom prebivališta iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore ne zahtjeva se prevod.
● Izjava o politički eksponiranoj osobi (PEP)

  Potrebna dokumentacija

 

  •  UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET

    Klijenti mogu obavljati sve poslove vezane uz domaći platni promet i to: Otvoriti transakcione račune u Banci /  obaviti uplatu gotovog novca na šalteru /  obaviti isplatu gotovog novca na šalteru / obaviti bezgotovinsko plaćanje na šalteru / dobiti informacije o stanju i prometu po računu / zatražiti prepise naloga / uputiti zahtjeve za rješavanje reklamacija / ugovoriti i drugi niz usluga i proizvoda.

 

 

PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM

MF banka a.d. Banja Luka klijentima pruža efikasno izvršenje svih naloga za plaćanje prema i iz inostranstva, jer ste prethodno otvorili transakcioni račun u stranoj i/ili transakcioni račun u domaćoj valuti. Vaše naloge za plaćanje prema inostranstvu primljene u toku radnog dana Banke izvršit ćemo u inostranstvu odmah sa datumom valute koji je jednak datumu prijema naloga ili naredni radni dan najkasnije. Sa sredstvima priliva iz inostranstva možete raspolagati odmah, isti dan kada je odobren račun Banke u inostranstvu. U poslovanju sa inostranstvom vašu Banku prepoznaju i po SWIFT CODE: MFBLBA22.

 

Sve detaljne informacije vezano za transakcione račune u domaćoj i/ili transakcione račune u stranoj valuti i  usluge koje su vezane za iste, možete dobiti u poslovnicama Banke ili Centrali Banke tel. +387 (0)51 240 300, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TRANSAKCIONI RAČUN

Pretraga