Download zona

DOWNLOAD ZONA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI


Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2008. godine i Izvještaj nezavisnog revizora


Financial Statements For the Year Ended December 31, 2008 and Independent Auditors’ Report


Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2009. godine i Izvještaj nezavisnog revizora


Financial Statements For the Year Ended December 31, 2009 and Independent Auditors’ Report


Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2010. godine i Izvještaj nezavisnog revizora


Financial Statements For the Year Ended December 31, 2010 and Independent Auditors’ Report


Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2011. godine i Izvještaj nezavisnog revizora


Financial Statements For the Year Ended December 31, 2011 and Independent Auditors’ Report


Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2012. godine i Izvještaj nezavisnog revizora


Financial Statements For the Year Ended December 31, 2012 and Independent Auditors’ Report


Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine i Izvještaj nezavisnog revizora


Financial Statements For the Year Ended December 31, 2013 and Independent Auditors’ Report


Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2014. godine i Izvještaj nezavisnog revizora


Financial Statements For the Year Ended December 31, 2014 and Independent Auditors’ Report

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Financial Statements For the Year Ended December 31, 2015 and Independent Auditors’ Report

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Financial Statements For the Year Ended December 31, 2016 and Independent Auditors’ Report

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2017. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar-jun 2017. god.

Financial Statements For the Year Ended December 31, 2017 and Independent Auditors’ Report

Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar-jun 2018. god.

Finansijski izvještaj za godinu koja se završava 31.decembra 2018.godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Financial Statements For the Year Ended December 31, 2018 and Independent Auditors’ Report

Izvještaj o poslovanju za 2018.godinu

Podaci i informacije Banke na dan 31.12.2018.

Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar - jun 2019.god.

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2019. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Izvještaj o poslovanju za 2019.godinu

Izvještaj o poslovanju za 2020.godinu

Financial Statements For the Year Ended December 31, 2019 and Independent Auditors’ Report

Godišnji izvještaj za 2019.godinu - skraćeni

Godišnji izvještaj za 2020.godinu - skraćeni

Podaci i informacije Banke na dan 31.12.2019.

Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar - jun 2020. godine

Nerevidirani finansijski izvještaj za period januar - jun 2021. godine

Finansijski izvještaji za godinu koja se završava 31. decembra 2020. godine i Izvještaj nezavisnog revizora

Financial Statements For the Year Ended December 31, 2020 and Independent Auditors' Report

Podaci i informacije o Banci na dan 31.12.2020. godine

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opšti uslovi poslovanja "MF banka" a.d. Banja Luka za tržište Republike Srpske

Opšti uslovi poslovanja "MF banka" a.d. Banja Luka za tržište Federacije Bosne i Hercegovine

Pregled kamatnih stopa i naknada po kreditima i dokument proizvodima

Pregled važećih kamatnih stopa na depozite pravih lica, preduzetnika i fizičkih lica

Naknade za usluge u poslovanju fizičkim licima

Standardni informacioni list za IRB stambeni kredit

Standardni informacioni list za Stambeni kredit MF banke

Standardni informacioni list- za Potrošački kredit

Pregled važećih naknada za usluge u poslovanju pravnim licima i preduzetnicima

Uporedni pregled naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu, u skladu sa Odlukom FBA o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz podataka.

PRESS MATERIJALI

MF Banka Logo - crno bijeli

MF Banka Logo - AI

MF Banka Logo - CDR

MF Banka Logo - PDF