Overdraft i revolving krediti

Velika ili mala, domaća ili strana – ne postoji kompanija koja se bar jednom nije susrela sa izazovima sa likvidnošću. U takvim situacijama, važno je da uz sebe imate pouzdanog partnera.

iznos kredita tamna

Iznos kredita

Uz maksimalni rok otplate
od 3 do 12 mjeseci.

rok otplate tamna

Rok otplate

Ovakvu vrstu kratkoročnog kredita nudimo sa maksimalnim rokom otplate od 3 do 12 mjeseci.

nacin otplate tamna

Način otplate

Na revolving principu, bez prethodne najave povlačenja sredstava, u skladu sa Vašim potrebama.

Namjena:

  • Podrška tekućoj likvidnosti.