Građevinsko zemljište u naselju Novi Borik Banja Luka površine 4501 m2

Predmet prodaje je građevinsko zemljište, u investicionom smislu spremno za gradnju, u naselju Novi Borik u zoni kolektivnog stanovanja u Banjoj Luci, ukupne površine 4501 m2. Navedena nekretnina je idealna za investiranje u gradnju i prodaju novoizgrađenih stambenih jedinica.

Radovi koji su započeti na dijelu parcele, odnose se na ograđivanje gradilišta, čišćenje šiblja i površinskog humusnog sloja, iskop do potrebne dubine, iskolčenje temeljne ploče, izvođenje određenog dijela instalacija vodovoda i kanalizacije kao i izrada podložnog betona armirano-betonske temeljne kontraploče sa izvedenim jamama za liftovska okna.

Nekretnina označena kao k.č. 106/11, površine 4501 m2 upisanom u ZK uložak broj 11, K.O. SP VRBANJA, sa upisanim vlasništvom na MF banka a.d. Banja Luka u omjeru 1/1.

Ostale vijesti

Poštovani klijenti,U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, želimo da vas obavijestimo o radnom vremenu MF banke i njenih poslovnica tokom sljedećih dana:21.11.2022. godine - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH,25.11.2022. godine - Dan državnosti BiH.Naime, 21. 11. 2022. godine je neradni dan u poslovnicama: Banja …

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na dvadeset četvrtoj sjednici održanoj dana 10.11.2022. godine, donio jeS A Z I V I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionaraMF banke AD Banja Luka …

Mobilno bankarstvo (m-banking) služi kao podrška potrošačima u korištenju različitih bankarskih usluga i to uz pomoć mobilnih telefona, čime se omogućava prevazilaženje vremenskih i lokacijskih barijera.