Prodaja: Vikendica u Petrovu

  • Kuća dimenzija 12,15m x 8,20m, površine 99,63m2 + ulazni trijem dimenzija 2,75m x 1,90m površine 5,23 m2
  • Zgrada do bazena dimenzija 14,65m x 6,70m + 4,3m x 2m, površine 106,76m2
  • Zgrada sjeveroistočno od kuće dimenzija 14,50 x 4,65m, površine 67,42m2
  • Zgrada do klizne kapije (dvije garaže) dimenzija 7,2m x 7,2m, površine 51,84 m2
  • Boks za psa 2,5m x 2,5m površine 6,25m2

 

Cijena: 245.000 KM

Ostale vijesti

Poštovani klijenti,U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, želimo da vas obavijestimo o radnom vremenu MF banke i njenih poslovnica tokom sljedećih dana:21.11.2022. godine - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH,25.11.2022. godine - Dan državnosti BiH.Naime, 21. 11. 2022. godine je neradni dan u poslovnicama: Banja …

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka (“Banka”), Nadzorni odbor Banke, na dvadeset četvrtoj sjednici održanoj dana 10.11.2022. godine, donio jeS A Z I V I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionaraMF banke AD Banja Luka …

Mobilno bankarstvo (m-banking) služi kao podrška potrošačima u korištenju različitih bankarskih usluga i to uz pomoć mobilnih telefona, čime se omogućava prevazilaženje vremenskih i lokacijskih barijera.