Krediti

KREDITI

KREDITI ZA OSNOVNA SREDSTVA

Krediti namijenjeni dugoročnim poslovnim investicijama

KREDITI ZA OBRTNA SREDSTVA

Najtraženiji kredit MF banke

OVERDRAFT

Kratkoročni kredit za podmirivanje tekućih potreba

REVOLVING

U situacijama kada su vam sredstva za posao brzo potrebna

OKVIR ZA FINANSIJSKO PRAĆENJE

Kombinujte različite kreditne proizvode u zavisnosti od potreba

GARANCIJE

Važan finansijski instrument za osiguranje uvoznih ili izvoznih poslova

KREDITI IRB-A

IRBRS pruža finansijsku podršku razvojnim projektima u RS kroz različite kreditne linije

Kredit za osnovna sredstva ili investicioni kredit odobrava se za različite vrste dugoročnih poslovnih ulaganja u situaciji kada vlasnici preduzeća nisu u mogućnosti da ovakve vrstu investicija obezbijede iz vlastitih sredstava.

KORISNICI: mikro, mala, srednja i velika preduzeća/preduzetnici
IZNOS KREDITA: KM 5.000 – KM  – 7.000.000 KM
ROK OTPLATE: do 120 mjeseci

NAMJENA:    

 • Osnovna sredstva 
 • Projektno finansiranje
 • Nabavka vozila
 • Za refinansiranje prethodnih ulaganja u osnovna sredstva
 • Refinanisiranje aktivnih dugoročnih kredita koji su korišteni za ulaganja u osnovna sredstva 

NAČIN OTPLATE: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima ili nejednakim anuitetima prema otplatnom planu koji je usklađen sa sezonalnošću vaših priliva.

Neophodno je dostaviti dokaz o namjenskom trošenju kreditnih sredstava.

Kada su vam potrebna sredstva za nabavku sirovina, repromaterijala, finansiranje tekućih obaveza preduzeća ili refinansiranje postojećih kreditnih obaveza naša preporuka je Kredit za obrtna sredstva. 

 • Bez komplikovanih procedura
 • Kratak period obrade zahtjeva
 • Najtraženiji kredit MF banke

KORISNICI: mikro, mala, srednja i velika preduzeća/preduzetnici 
IZNOS KREDITA: od 5.000 do 3.000.000 KM
ROK OTPLATE: do 48 mjeseci 
NAMJENA:

 • za obrtna sredstva
 • za projektno finansiranje
 • za refinansiranje prethodnih ulaganja u obrtna sredstva
 • za refinansiranje aktivnih kredita koji su korišteni za ulaganje u obrtna sredstva

NAČIN OTPLATE: kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima ili nejednakim anuitetima prema otplatnom planu koji je usklađen sa sezonalnošću vaših priliva.

Overdraft ili dozvoljeni minus (prekoračenje) po transakcionom računu u banci je kratkoročni kredit za podmirivanje tekućih potreba poslovnih subjekata.

PREDNOSTI KORIŠĆENJA PREKORAČENJA PO TRANSAKCIONOM RAČUNU:

 • sredstva su raspoloživa na vašem transakcionom računu i možete ih koristiti kad god vam to zatreba;
 • sredstva možete koristiti bez potrebe najave povlačenja;
 • sami upravljate visinom zaduženja, a samim tim i troškovima kamate;
 • korišćenje i otplata kredita je prema vašim mogućnostima. 

KORISNICI: mikro, mala, srednja i velika preduzeća čiji je trenutni obim platnog prometa preko MF banke iznad 30% ukupnog prihoda, kao i klijenti s kojima je dogovoreno u periodu korišćenja overdrafta.

IZNOS KREDITA: do 12% ukupnog godišnjeg prihoda za MSME do 15% za VK, a do 20% za sve segmente uz kolateralno pokriće svakog procenta iznad 12% ili sudužništvo/jemstvo pravnog lica gdje iznos iznad 12 % ne čini više od 5 % prihoda sudužnika/jemca.
ROK OTPLATE: od 3 do 12 mjeseci.
NAMJENA: podrška tekućoj likvidnosti
NAČIN OTPLATE: Na revolving principu bez prethodne najave povlačenja sredstava u skladu sa potrebama klijenta.

Revolving kredit je vrsta kratkoročnog kredita koja se naziva i obnavljajući kredit s obzirom da se može vrlo lako obnoviti bez dodatnih uslova. Ovaj kredit je najbolje rješenje kada su vam u kratkom vremenskom roku potrebna sredstva za dodatne sirovine ili repromaterijal, kao i rješavanje nekih tekućih mjesečnih obaveza.

 • Nakon odobrenja revolving kredit možete, a ne morate koristiti, odnosno odobrena sredstva koristite samo onda kada vam to odgovara. Banka će vam nakon odobrenja staviti novac na raspolaganje, a vi ga povlačite shodno vašim potrebama.
 • Sami određujete način otplate sredstava.
 • Kamatu plaćate samo na iskorišteni dio odobrenih sredstava.

KORISNICI:  mikro, mala, srednja i velika preduzeća/preduzetnici
IZNOS KREDITA: do 12% ukupnog godišnjeg prihoda ili do visine prosječnog mjesečnog prihoda za MSME ostvarenog u prethodnoj godini,  do 15% za VK, a do 20% za sve segmente uz kolateralno pokriće svakog procenta iznad 12% ili sudužništvo/jemstvo pravnog lica gdje iznos iznad 12 % ne čini više od 5 % prihoda sudužnika/jemca.
ROK OTPLATE: od 1 do 12 mjeseci

NAMJENA:

 • podrška tekućoj likvidnosti
 • otklanjanje povremenog nesklada u prilivu i odlivu sredstava.

NAČIN OTPLATE: na revolving prinicpu u skladu sa klijentovim mogućnostima u toku korišćenja kredita. Otplata kredita se mora završiti najkasnije do ugovorenog roka njegovog korišćenja.

Okvir za finansijsko praćenje predstavlja specifičnu vrstu bankarskog proizvoda koja vam omogućava da kombinujete različite kreditne proizvode u zavisnosti od vaših potreba. Za preduzeća koja često imaju potrebu za kombinovanom nabavkom osnovnih i obrtnih sredstava ili preduzeća koja imaju više plasmana u toku godine, korištenje i vraćanje različitih proizvoda iz okvira predstavlja idealno riješenje.

Okvir vam omogućava korištenje sljedećih proizvoda:

 • kredit za osnovna sredstva i refinansiranje
 • kredit za obrtna sredstva i refinansiranje,
 • garancije,
 • prekoračenje po transakcionom računu – Overdraft
 • revolving kredit

IZNOS KREDITA:  Prema kreditnoj sposobnosti i potrebama klijenta, minimalno 20.000 KM.
ROK OTPLATE: do 60 mjeseci.

PREDNOSTI OKVIRA:

 • brzo, jednostavno i povoljnije
 • Jednom uspostavljeno obezbjeđenje dovoljno je za sve proizvode iz okvira
 • Mogućnost korištenja proizvoda sa različitim namjenama
 • Jednostavan proces odobravanja proizvoda unutar okvira
 • Nakon što jednom platite naknadu za okvir, za ostale proizvode ne plaćate naknadu za obradu

Bankarska garancija predstavlja sredstvo obezbeđenja potraživanja koje se, zbog svoje prilagođenosti potrebama poslovnog prometa, često koristi u poslovnoj praksi.

Bankarska garancija se izdaje na zahtjev klijenta (nalogodavca), a predstavlja instrument obezbjeđenja plaćanja kojom se banka obavezuje da će korisniku garancije platiti određenu sumu novca za slučaj da klijent ne izvrši ugovorene obaveze.

NAMJENA I VRSTE GARANCIJA:

 1. NOSTRO garancije (koje banka daje po nalogu svoga klijenta)
  • Plative
  • Činidbene
 2. LORO garancije (koje banka prima od neke druge banke u korist svoga klijenta u domaćoj i stranoj valuti)

IZNOS GARANCIJE: prema kreditnoj  sposobnosti klijenata u skladu sa osnovnim poslom koji je predmet garantovanja.
ROK OTPLATE:  kratkoročne garancije i dugoročne garancije, u zavisnosti od osnovnog posla ili ugovora

KORISNICI KREDITA: Fizička i pravna lica koja su upisana u registar nadležnog organa.

NAMJENA KREDITA:            

 • Nabavka osnovnih sredstava
 • Nabavka obrtnih sredstava
 • Refinansiranje

IZNOS KREDITA: od 5.000 do 50.000 KM
ROK OTPLATE: do 10 godina, uz mogućnost grejs perioda do 36 mjeseci

KAMATNA STOPA:

 • Osnovna kamatna stopa 4,4%
 • za projekte koji se realizuju na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine 4,2%
 • Za članove klastera 4,4%

Kumulativno 4,1%

KORISNICI KREDITA: Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti, uključujući i novoosnovana pravna lica.

NAMJENA KREDITA:

 • Nabavka osnovnih sredstava
 • Nabavka obrtnih sredstava
 • Plaćanje poreskih obaveza
 • Refinansiranje

IZNOS KREDITA:        

Pravna lica:

 • od 30.000 do 5.000.000 KM (nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje, pri čemu je minimalno učešće osnovnih sredstava 30%)
 • od 10.000 do 3.500.000 KM (obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje)

Preduzetnici:

 • od 5.000 do 500.000 KM (nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje, pri čemu je minimalno učešće osnovnih sredstava 30%)
 • od 5.000 do 350.000 KM (obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje)
 • od 50.000 do 3.000.000 KM (za pripremu izvoza)
 • od 50.000 do 2.000.000 KM (za obrtna sredstva za nabavku poljoprivrednih proizvoda domaćih poljoprivrednih proizvođača)

+             Period otplate:

 • do 12 godina (osnovna i obrtna sredstva i plaćanje poreskih obaveza)
 • do 5 godina (obrtna sredstva i plaćanje poreskih obaveza)
 • do 3 godine (za pripremu izvoza)
 • do 1 godine (za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda)

 

+             Grejs period:

 • do 24 mjeseca (osnovna i obrtna sredstva i plaćanje poreskih obaveza)
 • do 12 mjeseci (obrtna sredstva i plaćanje poreskih obaveza)
 • do 24 mjeseca (za pripremu izvoza)
 • do 12 mjeseci (za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda)

 

+             Kamatna stopa:

 • Osnovna kamatna stopa 4,4%
 • Za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština 4,2%
 • Za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije 4,4%
 • Za klastere 4,4%
 • Za projekte za podsticaj turizma 4,4%
 • Za izvoznike (kratkoročni krediti) 4,2%

 

KORISNICI KREDITA: Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od pet godina od dana podnošenja zahtjeva za kredit.

NAMJENA KREDITA:            

 • Nabavka osnovnih sredstava
 • Nabavka obrtnih sredstava

IZNOS KREDITA: od 5.000 do 50.000 KM
ROK OTPLATE: do 7 godina, uz mogućnost grejs period od 12 mjeseci

KAMATNA STOPA:                                               

 • Osnovna kamatna stopa 4,4%
 • Za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština 4,2%
 • Za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije 4,4%
 • Za članove klastera 4,4%

Kumulativno umanjenje 4,1%

KORISNICI KREDITA: Pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu.

NAMJENA KREDITA:

 • Nabavka osnovnih sredstava
 • Nabavka obrtnih sredstava
 • Plaćanje poreskih obaveza
 • Refinansiranje

 IZNOS KREDITA:        

Pravna lica:

 • od 30.000 do 5.000.000 KM za osnovna sredstva (min. 30%), obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje;
 • od 30.000 do 5.000.000 KM za osnovna sredstva (min. 30%), obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje;
 • od 10.000 do 3.500.000 KM za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje.
 • od 10.000 do 3.500.000 KM za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje.

Preduzetnici:

 • od 5.000 do 500.000 KM (nabavka osnovnih i obrtnih sredstava, pri čemu je minimalno učešće osnovnih sredstava 30%), plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje;
 • od 5.000 do 350.000 KM za obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje;
 • od 50.000 do 2.000.000 KM za obrtna sredstva za nabavku poljoprivrednih proizvoda domaćih poljoprivrednih proizvođača.

+            Period otplate:

 • do 12 godina (osnovna i obrtna sredstava i plaćanje poreskih obaveza)
 • do 5 godina (obrtna sredstava i plaćanje poreskih obaveza)
 • do 1 godine (za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda)

 

+             Grejs period:

 • do 36 mjeseci (osnovna i obrtna sredstava i plaćanje poreskih obaveza)
 • do 12 mjeseci (obrtna sredstava i plaćanje poreskih obaveza)
 • do 12 mjeseci (za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda)

 

+             Kamatna stopa:

 • Osnovna kamatna stopa 4,1%
 • Za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština 3,9%
 • Za članove klastera 4,1%
 • Kumulativno umanjenje 3,8%

 

DOKUMENTI

Spisak dokumentacije za pravna lica (MSME, COR/PUB) – (za RS i Brčko Distrikt)

Spisak dokumentacije za pravna lica (MSME, COR/PUB) – (za Federaciju BiH)

Spisak dokumentacije za samostalne preduzetnike (za RS i Brčko Distrikt)

Spisak dokumentacije za samostalne preduzetnike (za Federaciju BiH)

Zahtjev za kredit za samostalne preduzetnike / mala i srednja preduzeća

KREDITI IRB-A

Kredit za mikrobiznis u poljoprivredi

Kredit za preduzetnike i preduzeća

Kredit za početne poslovne aktivnosti

Kredit za poljoprivredu

Kredit za poljoprivredu

KONTAKT

MF Banka a.d. Banja Luka

Adresa: Banja Luka – Aleja Svetog Save 61
Telefon: +387 51 240 300
E-mail: office@mfbanka.com
Radno vrijeme: 08:00 – 17:00

Pošaljite nam poruku