Fond za zeleni razvoj ( GGF ) i MF banka formirali partnerstvo sa ciljem razvoja zelenog finansiranja u BIH

Fond za zeleni razvoj ( GGF ) i MF banka formirali partnerstvo sa ciljem razvoja zelenog finansiranja u BIH

Procjenjuje se da će kao rezultat investicije doći do smanjenja emisije gasova staklene bašte što je jednako godišnjem uklanjanju 1000 putničkih vozila sa cesta.

 

Fond za zeleni razvoj (GGF) formirao je partnerstvo sa MF bankom a.d. Banja Luka kako bi omogućio pristup sredstvima zelenog finansiranja za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Kreditna linija u iznosu od 5 miliona eura plasiraće se u obliku pozajmica svim preduzećima koja žele primijeniti mjere energetske efikasnosti kao i manje zahtjevne projekte obnovljive energije. Investicija će biti primarno iskorištena za finansiranje mjera energetske efikasnosti u proizvodnji, posebno u drvnoj i prehrambenoj industriji, građevinarstvu , te transportu.

MF banka ima veoma važnu ulogu u servisiranju mikro, malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Mikrokreditno društvo Mikrofin, koje je inače većinski vlasnik MF banke, partner je GGF-a od 2018. godine.
Sredstvima iz kreditne linije GGF-a može se finansirati nabavka opreme i vozila koja će preduzećima omogućiti uštede energije ili manje emisije gasova u skladu sa propisima GGF-a, a jedna od mjera može biti adaptacija postojećih ili izgradnja novih energetski efikasnijih objekata.

Predsjednik Fonda za zeleni razvoj Olaf Zymelka je rekao: "Ponosni smo na novo partnerstvo sa MF bankom jer vjerujemo da će ojačati naš uticaj među SME i korporativnim klijentima u BIH, dok će istovremeno unaprijediti našu misiju za povećanjem energetske efikasnosti i korištenjem obnovljivih izvora energije širom regiona."

Svjesni smo uticaja energetske efikasnosti na okolinu, ali znamo da intenzitet njihovog provođenja direktno zavisi od finansijskih preduslova. Zahvaljujući GGF-u koji je prepoznao MF banku kao pouzdanog partnera u implementaciji ovog projekta, bićemo u prilici da povoljnija kreditna sredstva iz segmenta „zelenog finansiranja“ učinimo pristupačnim za najveći dio naših SME klijenata“, istakao je Bojan Luburić, predsjednik Uprave MF banke.

Očekuje se da će ova investicija Fonda za zeleni razvoj primarno doprinijeti postizanju sljedećih Ciljeva održivog razvoja (SDGs) 7,9 i 12, odnosno: Pristupačna i čista energija, Industrija/inovacija /infrastruktura, Odgovorna potrošnja i proizvodnja.

 

O GGF-u
(GGF ( Fond za zeleni razvoj ) ulaže u mjere koje su usmjerene na smanjenje potrošnje energije i emisije CO2, te unapređenja efiskasnosti resursa na 19 tržišta širom Jugoistočne Evrope, Kavkaza, Ukraine, Moldavije, Srednjeg istoka i Sjeverne Afrike. Fond pruža mogućnost direktnog finansiranja projekata obnovljivih izvora energije za korporacije i opštine, odnosno posredno finansiranje putem odabranih finansijskih instituicija. )