IT obuke uz finansijsku podršku MF banke

IT obuke uz finansijsku podršku MF banke

Ugovorom o saradnji između MF banke i firme ElevateBits definisana je poslovna saradnju u okviru projekta Kurs za Java developere  „Podrška za IT obuku uz mogućnost odgođenog plaćanja i zaposlenja“.

Projekat je zamišljen kao podrška nezaposlenim i licima sa nedovoljnim ili neredovnim prihodima, ali može obuhvatati i stalno zaposlene koji žele prekvalifikaciju ili unaprijeđenje vlastitih vještina, zatim freelancer-e, zaposlene na određeno vrijeme itd.

Saradnja, između ostalog, podrazumijeva podršku Projektu kroz usaglašen koncept finansiranja obuke. Za sve polaznike koji imaju potrebu za odgođenim plaćanjem, MF banka odobrava namjenski kredit za dio ili cijeli iznos od osnovne cijene IT obuke, po povlaštenim uslovima kreditiranja.

Informacije o kreditu:

  • Korisnici kredita mogu biti fizička lica –građani Bosne i Hercegovine stariji od 18 godina.
  • Ukoliko polaznik obuke ima manje od 18 godina, onda to maloljetno lice ne može biti glavni dužnik već neko od roditelja/staratelja
  • Klijent ima mogućnost prijevremene otplate dijela ili cjelokupnog iznosa glavnice, tokom cijelog perioda otplate, bez naknade za prijevremenu otplatu.

Učesnici kursa koji uspješno završe obuku,  nakon završetka kursa dobiće mogućnost plaćene prakse u IT kompaniji ili MF grupaciji na period od najmanje 3 do 6 mjeseci, a u slučaju uspješno okončane prakse svaki kandidat ima mogućnost stalnog zaposlenja.

Kontakt osoba za pružanje informacija o kreditnoj liniji:

Dragana Sukur, Stručni saradnik za odnose sa klijentima

Tel.: +387 51 240 308

Mob.:   +387 66 640 444

E-mail: dragana.sukur@mfbanka.com