Konkurs za posao - Bugojno(do 25.10.2019.)

Konkurs za posao - Bugojno(do 25.10.2019.)

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreža filijala/ekspozitura za 2019. godinu, raspisujemo:

KONKURS

Za prijem na radno mjesto KREDITNI SLUŽBENIK u :

Ekspozituri Bugojno - 1 izvršilac.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

POZICIJA KREDITNI SLUŽBENIK

  • dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
  • prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika ,
  • poznavanje Microsoft office aplikacije,
  •  poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:

  • akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za odobravanje kredita i garancija,
  • sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
  •  praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
  • naplata kredita,
  • dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
  • izrada statističkih izvještaja.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

Konkurs ostaje otvoren do dana 25.10.2019.godine.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.