Konkurs za posao, ekspozitura Gračanica

Konkurs za posao, ekspozitura Gračanica

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unutar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreža filijala/ekspozitura za 2020. godinu, raspisujemo:

 

KONKURS

Za prijem na radno mjesto:

• KREDITNI SLUŽBENIK, ekspozitura Gračanica - 1 izvršilac

KREDITNI SLUŽBENIK

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • visoka ili viša stručna sprema – prednost ekonomskog smjera, u izuzetnim slučajevima srednja stručna sprema uz poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
 • dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
 • poželjno prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • poželjno iskustvo od minimalno 12 mjeseci u radu na istim ili sličnim poslovima,
 • vozačka dozvola „B” kategorije.

Glavne odgovornosti:

 • akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za odobravanje kredita i garancija,
 • sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
 • praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
 • naplata kredita,
 • dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
 • izrada statističkih izvještaja.

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

Konkurs ostaje otvoren do dana 06.11.2020. godine.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.