Konkurs za posao - Tuzla

Konkurs za posao - Tuzla

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreža filijala/ekspozitura za 2019. godinu, raspisujemo:

KONKURS

Za prijem na radno mjesto PRAVNIK u :

Filijali Tuzla - 1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 •  visoka stručna sprema-pravni fakultet ,
 •  tri godine radnog iskustva u struci,
 • položen pravosudni ispit,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije,
 • poznavanje rada na računaru.

Glavne odgovornosti:

 • zastupa Banku u svim sporovima pred redovnim sudovima gdje je Banka tužilac ili tuženik, podnošenje tužbe, redovnih i vanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka, podnošenje prijedloga za izvršenje, vođenje sporova i poravnanja i sl. u postupcima sudske naplate kredita,
 •  pruža pravnu podršku organizacionim dijelovima Banke kod naplate spornih potraživanja i kredita koji kasne,
 • pruža pravnu podršku organizacionim dijelovima Banke prilikom procjene kvaliteta garancija,
 • obavlja poslove vezane za stečenu imovinu,
 •  komunicira sa klijentima i žirantima (dužnicima) kod problematičnih kredita u skladu sa potrebama,
 • obavlja sve poslove vezane za izvršenje i naplatu potraživanja Banke po osnovu kredita,
 • zastupa Banku u svim pravnim postupcima vezanim za naplatu potraživanja od strane klijenata Banke, te kontakte sa nadležnim sudovima radi dobijanja informacija o statusu predmeta,
 • komunicira sa nadležnim Tužilaštvima vezano za izuzimanja predmeta od strane istražnih organa,
 • postupanje po nalozim Tužilaštva, MUP-a u vezi krivičnih prijava trećih lica protiv Banke,
 • obavlja i ostale zadatke u skladu s potrebama.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA
Konkurs ostaje otvoren do dana 06.06.2019.godine.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.