Konkurs za posao u filijali Bihać

Konkurs za posao u filijali Bihać

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreža filijala/ekspozitura za 2019. godinu,  raspisujemo:

 

 

KONKURS

Za prijem na radno mjesto KREDITNI SLUŽBENIK u :

Filijali Bihać - 2 izvršioca

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

POZICIJA KREDITNI SLUŽBENIK

 

  • dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
  • prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika ,
  • poznavanje Microsoft office aplikacije,
  • poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

 

Glavne odgovornosti:

  • akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za  odobravanje kredita i garancija,
  • sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
  • praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
  • naplata kredita,
  • dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
  • izrada statističkih izvještaja.

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

 

Konkurs ostaje otvoren do dana  31.07.2019.godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.