Konkurs za posao - Velika Kladuša(do 7.2.2020.)

Konkurs za posao - Velika Kladuša(do 7.2.2020.)

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreža filijala/ekspozitura za 2020. godinu, raspisujemo:

KONKURS

Za prijem na radna mjesta:

KREDITNI SLUŽBENIK, Ekspozitura Velika Kladuša - 1 izvršilac
BLAGAJNIK-LIKVIDATOR, Ekspozitura Velika Kladuša – 2 izvršioca

 

KREDITNI SLUŽBENIK

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • visoka ili viša stručna sprema – prednost ekonomskog smjera, u izuzetnim slučajevima srednja stručna sprema uz poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
 • dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
 • poželjno prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima,
 • vozačka dozvola „B” kategorije.

Glavne odgovornosti:

 • akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za odobravanje kredita i garancija,
 • sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
 • praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
 • naplata kredita,
 • dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
 • izrada statističkih izvještaja.

 

BLAGAJNIK-LIKVIDATOR

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,
 • da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:

 • poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,
 • prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima,
 • evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata,
 • pružanje potrebnih informacija komitentima,
 • likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama,
 • otvaranje računa Kljentima Banke,
 • rad sa karticama i prodaja odredjenih proizvoda Banke

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

Konkurs ostaje otvoren do dana 07.02.2020. godine.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.