Konkurs za posao - Zenica

Konkurs za posao - Zenica

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007.godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unutar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreža filijala/ekspozitura za 2019. godinu, raspisujemo:

KONKURS

Za prijem na radno mjesto KREDITNI SLUŽBENIK u :

Filijali Zenica - 2 izvršioca

Za prijem na radno mjesto GLAVNI BLAGAJNIK-LIKVIDATOR / BLAGAJNIK-LIKVIDATOR:

Filijali Zenica – 2 izvršioca

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 

ZA POZICIJU KREDITNI SLUŽBENIK:

• minimalno VŠS ili VSS ekonomskog smjera,
• dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
• prethodno radno iskustvo u bankarskom sektoru posebno u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, sa naglaskom na poznavanje pravnih lica i preduzetnika ,
• poznavanje Microsoft office aplikacije,
• poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:
• akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za odobravanje kredita i garancija,
• sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
• praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
• naplata kredita,
• dostavljanje opomena neurednim dužnicima,
• izrada statističkih izvještaja.

 

ZA POZICIJU GLAVNI BLAGAJNIK-LIKVIDATOR / BLAGAJNIK-LIKVIDATOR:

• minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,
• da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,
• poznavanje Microsoft office aplikacije,
• poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na sličnim ili istim poslovima.

Glavne odgovornosti:
• poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,
• prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima,
• evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata,
• pružanje potrebnih informacija komitentima,
• likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama,
• otvaranje računa Kljentima Banke,
• rad sa karticama i prodaja odredjenih proizvoda Banke

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/ tako što odaberete stavku u meniju PRIJAVA ZA POSAO.

 

Konkurs ostaje otvoren do dana 28.01.2019.godine.

Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.