Konkurs za posao - Živinice

Konkurs za posao - Živinice

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007 godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranje kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka, ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla a u skladu sa predviđenim planom poslovanja za 2019. godinu, raspisuje se:

KONKURS

Za prijem volontera u Ekspozituri Živinice - 1 izvršilac

 

Prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

  •  minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, VŠS ili VSS ekonomskog smjera ,
  • da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,
  • spremni za sticanje novih znanja i vještina,
  •  poznavanje Microsoft office aplikacije,

 

Volonter se prima radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja na period do 1 godine dana, uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa i ranije.
Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

Konkurs ostaje otvoren do dana 26.04.2019.godine.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.