MF banka će pružiti maksimalnu podršku klijentima

MF banka će pružiti maksimalnu podršku klijentima

Poštovani klijenti,

Naš stav je da Banka mora da bude uz svoje klijente kako u dobrim tako i lošim nepredviđenim situacijama kao što je ova.

U skadu sa tim obavještavamo vas da će MF banka pružiti maksimalnu podršku i razumijevanje za sve klijente koji su direktno pogođeni ovom vanrednom situacijom u smislu gubitka posla ili značajnog smanjenja obima poslovnih aktivnosti.

Konkretne mjere ćemo ubrzo usaglasiti sa nadležnim Agencijama za bankarstvo i ostalim institucijama, o čemu ćemo vas nakadno izvjestiti.