MF banka donirala savremeno opremljen kabinet Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci

MF banka donirala savremeno opremljen kabinet Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci

Savremeni obrazovni sistem sve više nameće upotrebu napredne tehnologije u nastavi u kojoj student više nije samo pasivni slušalac već aktivni učesnik nastavnog procesa.
Učionica tako postaje mjesto u kojoj se vrši transformacija tradicionalne nastave u proces interaktivne razmjene znanja i razvoja ideja.

Jednu od takvih savremeno opremljenih učionica otvorili su danas na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci Bojan Luburić, predsjednik Uprave MF banke i Zoran Đurić, dekan ovog fakulteta. Riječ je o donaciji MF banke u vrijednosti od 25.000 konvertibilnih maraka, a koja je dio Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između ove dvije ustanove, potpisanog krajem prošle godine.

 

Bojan Luburić, predsjednik Uprave MF banke, nije krio zadovoljstvo rezultatima projekta renoviranja istakavši kako vjeruje da će moderno opremljena učionica biti dodatni motiv studentima za postizanje još boljih rezultata.

„Ulaganje u nauku i obrazovanje je strateško opredjeljenje MF banke, a akcijama poput ove pokazujemo da smo odavno prešli sa riječi na konkretna djela. Naša saradnja sa Elektrotehničim fakuktetom se ovim ne završava, naprotiv, samo se učvršćuje i vjerujem uspješno nastavlja dalje kroz druge projekte i aktivnosti“ , poručuje Luburić.

“Raduje me činjenica da su rezultati saradnje našeg fakulteta sa MF bankom već vidljivi i da ih ovom prilikom možemo predstaviti otvaranjem renovirane učionice. Ovo je primjer onoga čemu stremimo, a to je obezbjeđivanje boljih uslova za naše studente i nastavno osoblje”, istakao je Zoran Đurić, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci.

Kabinet koji je opremila MF banka je površine 36 kvadratnih metara u okviru kojeg se nalazi 19 sjedećih mjesta, a namijenjen je studentima završne godine Eletktrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci.