Obavještenje o izmjenama tarifa i kamata na štedne proizvode

Obavještenje o izmjenama tarifa i kamata na štedne proizvode

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas o izmjenama tarifa i kamata kod sljedećih usluga i proizvoda:

  • Izmjene naknada za usluge platnog prometa u zemlji i vođenje transakcionog računa u domaćoj valuti stupaju na snagu 31.12.2019. godine.
  • Izmjene kamatnih stopa na oročenu štednju i štednju po viđenju za fizička i pravna lica stupaju na snagu 1.1.2020.godine.

Više detalja o pomenutim izmjenama možete pronaći u okviru Informacionih listova koje vam donosimo u nastavku:

INFORMACIONI LIST TRANSAKCIONI RAČUN

INFORMACIONI LIST OROČENI DEPOZITI