Podrška MF banke provođenju obuka iz programiranja

Podrška MF banke provođenju obuka iz programiranja

Kreirana posebna linija za finansiranje cijene IT obuke, bez dodatnih troškova za polaznike obuke

Kao dio projekta MarketMakers „Pilot projekat finansijskog mehanizma finansiranja IT obuke sa odloženom otplatom“ koji finansira Vlada Švajcarske, pripremljen je mehanizam podrške provođenju obuka iz oblasti programiranja i informacionih tehnologija.

Obuke su namijenjene mladim, nezaposlenim osobama koje imaju želju da steknu praktična i tražena znanja u oblasti programiranja i informacionih tehnologija, a nemaju novca da takve obuke plate.

Saradnjom projekta MarketMakers, Agencije za razvoj preduzeća Eda, MF banke i izvođača obuke (preduzeća Lanaco i Technetis iz Banjaluke), postignut je dogovor o formiranju kreditne linije kod MF banke, tako da polaznici obuka treba da plate iz vlastitih sredstava samo 20% cijene obuke Izvođaču obuke, dok za preostalih 80% se finansira iz posebno namijenjene kreditne linije MF banke. Polaznik obuke početnom uplatom učešća i odgođenom otplatom kredita plaća samo ukupnu cijenu obuke, bez dodatnih troškova finansiranja.

Svi polaznici obuke, mladi ljudi koji su nezaposleni ili imaju mala, odnosno neredovna primanja, mogu koristiti kredit za finansiranje obuke sa sljedećim karakteristikama:

  • Bez troškova finansiranja obuke;
  • Rok otplate je 24 mjeseca, sa uračunatim periodom odgode otplate glavnice kredita od 9 mjeseci. Pretpostavka je da polaznik može završiti obuku i pronaći posao za tih 9 mjeseci grejs perioda.
  • Ukupan iznos koji Polaznik obuke otplaćuje MF BANCI na 24 mjeseca – 80% od ukupne cijene obuke, a ostatak od 20% plaća u dogovoru sa Izvođačem obuke.
  • Dodatna garancija povrata kredita – Garancija fonda MarketMakers za iznos od 80% plasiranog kredita.

PODOBNOST KANDIDATA ZA KREDITIRANJE:

  • Nezaposleni i mladi ljudi sa neredovnim primanjima;
  • GARANCIJE: Uz garanciju MarketMakers projekta koja pokriva iznos od 80% kredita, za polaznike obuke koji imaju bilo kakva dokaziva primanja (prijavljen po bilo kom osnovu radnog angažmana) nisu potrebni solidarni dužnici (sudužnici);
  • Ako je nezaposlen/nema primanja: dovoljan je 1 sudužnik (roditelj ili eksterno lice, može i penzioner) sa redovnim primanjem, koji nema C i lošije kategorije u CRK (ima urednu kreditnu istoriju)
  • Ako Polaznik obuke ne može obezbijediti ništa od navedenog, prihvatljiv je i ugovor o praksi i potvrda firme koja će polaznika prihvatiti na praksu u periodu trajanja obuke, uz navođenje iznosa naknade koju će firma isplaćivati na mjesečnom nivou (npr. min. 100 KM sto je dovoljno da se pokrije otplatna sposobnost za iznos kredita).

Do sada su održana dva info časa u okviru kojih je polaznicima predstavljen program Kursa programiranja i način njegovog izvođenja. Program će trajati narednih 9 mjeseci, a više detalja o samom programu možete pronaći na stranici https://technetis.net/kurs-programiranja-2/.