Zapošljavamo!!!

Zapošljavamo!!!

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreža filijala/ekspozitura za 2022. godinu,  raspisujemo:

 

 

KONKURS

Za prijem na radno mjesto:

 • KREDITNI SLUŽBENIK, filijala Cazin – 1 izvršilac
 • KREDITNI SLUŽBENIK, ekspozitura Bihać – 1 izvršilac

 

KREDITNI SLUŽBENIK

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

               

 • srednja, viša ili visoka stručna sprema – prednost ekonomskog smjera, uz poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
 • dobro poznavanje lokalne sredine i tržišta,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • vozačka dozvola „B”

 

Glavne odgovornosti:

 • akvizicija komitenata, prijem i obrada zahtjeva i ostale finansijske dokumentacije komitenata za  odobravanje kredita i garancija,
 • sastavljanje ugovora i aneksa ugovora u skladu sa pravilima rada,
 • praćenje cjelokupnog odnosa komitenta i Banke,
 • naplata kredita,
 • arhiviranje dokumentacije vezanu za kredit i dr.

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno, dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili poslati na mail: office@mfbanka.com

 

Konkurs ostaje otvoren do dana 31.01.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.