Zapošljavamo!

Zapošljavamo!

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.
Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.
MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.
Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreže filijala/ekspozitura za 2022. godinu, raspisujemo:

 

KONKURS

Za prijem na radno mjesto:

• Saradnik za administrativne poslove u ekspozituri Srebrenik – 1 izvršilac

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:
• minimalno srednju stručnu spremu - IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,
• da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,
• poznavanje rada na računaru,
• vozačka dozvola „B” kategorije.

Glavne odgovornosti:
• razdvajanje kreditnog fajla od garantnog fajla, arhiviranje istih i organizacija transporta u arhivu, za sve filijale/ekspoziture/šaltere pripadajuće regije,
• kvartalno ažuriranje kreditnog dosijea,
• zamjena odsutnog saradnika za šaltersko poslovanje na nivou filijala/ekspozitura/šaltera pripadajuće regije u obavljanju poslova:

  • poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,
  • prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima,
  • evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata,
  • likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama, otvaranje računa klijentima, rad sa karticama i prodaja određenih proizvoda Banke i dr..
  • ostali poslovi propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno i dinamično radno okruženje sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

Konkurs ostaje otvoren do dana 22.03.2022. godine.
Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati, a dostavljene molbe se ne vraćaju.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.