Zapošljavamo!!!

Zapošljavamo!!!

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2010. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unapređenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja i širenja mreže filijala/ekspozitura za 2022. godinu,  raspisujemo:

 

 

KONKURS

 

Za prijem na radna mjesta:

 

 • SARADNIK ZA ŠALTERSKO POSLOVANJE,  ekspozitura Cazin – 1 izvršilac
 • SARADNIK ZA ŠALTERSKO POSLOVANJE, ekspozitura Velika Kladuša – 1 izvršilac

 

 

SARADNIK ZA ŠALTERSKO POSLOVANJE

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • minimalno srednju stručnu spremu IV stepen, poželjno ekonomskog smjera,
 • da su odgovorni, precizni, staloženi i komunikativni,
 • poznavanje Microsoft office aplikacije,
 • poželjno iskustvo minimalno 12 mjeseci u radu na istim ili sličnim poslovima.

 

Glavne odgovornosti:

 • poslovi vezani za početak dana po poslovima platnog prometa u zemlji na nivou banke,
 • prijem, kontrola, obuhvat i unos naloga po računima,
 • evidencija najava plaćanja, uplata i isplata, ažuriranje matičnih podataka komitenata,
 • pružanje potrebnih informacija komitentima,
 • likvidacija naloga po svim uplatama i isplatama,
 • otvaranje računa klijentima Banke,
 • rad sa karticama i prodaja određenih proizvoda Banke.

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, te profesionalno i dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti i mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

 

Konkurs ostaje otvoren do dana 12.08.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.