Zapošljavamo!

Zapošljavamo!

MF Banka, kao domaća banka, posluje od 2010. godine sa ciljem pružanja kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima. Od savjetodavnih usluga do kreiranja kreditnih rješenja – naše usluge su prilagođene potrebama naših klijenata.
Za brze i moderne bankarske procedure zaslužno je preko 260 zaposlenih u našoj banci, uz prodajnu mrežu od 31 poslovnice na prostoru BiH. Zbog povećanja obima posla i težnje ka razvoju, u potrazi smo za:

 

Saradnik za internu reviziju

Lokacija: Banja Luka

 

Šta Vas očekuje od radnih aktivnosti:

  • Vi ste odgovorni za sprovođenje internih revizija u svim područjima poslovanja Banke, naravno u skladu sa planom i programom pojedinačne revizije, te u skladu sa interno propisanom metodologijom rada Banke.
  • Kao analitički orijentisana osoba, Vi pratite i ocjenjujete efikasnost poslovnih operacija i usklađenost poslovanja Banke sa zakonskim propisima, internim aktima, standardima i kodeksima u svim organizacionim dijelovima Banke.
  • S obzirom na Vašu sistematičnost i preciznost u radu, usmjereni ste i na ocjenjivanje adekvatnosti i efikasnosti sistema internih kontrola i procesa upravljanja značajnim rizicima u svim područjima poslovanja Banke. Vrlo Vam je važno aktivno raditi na unapređivanju i optimizaciji poslovanja, te stoga ažurno preispitujete adekvatnosti postojećih strategija i procedura za upravljanje rizicima i interne kontrole.
  • U skladu sa tim dajete preporuke i smjernice. Pratite status izvršenja preporuka i mjera za otklanjanje nepravilnosti i slabosti u sistemu.
  • Periodično Vas čeka priprema izvještaja o obavljenoj pojedinačnoj internoj reviziji. Međutim, da bi izvještaji bili kvalitetni – čeka Vas i dosta kritičkog promišljanja, analize, objektivnog zaključivanja i preporuka.

Ko ste Vi?

Vi ste diplomirani ekonomista, a kroz minimalno 3 godine radnog iskustva u finansijskom sektoru – stekli ste vještine interne kontrole, interne revizije i/ili upravljanja rizicima. Imate izrazito razvijene komunikacijske vještine i preferirate timski rad. Poželjno, Vaše znanje u ovoj oblasti krunisano je zvanjem ovlaštenog internog revizora i/ili sertifikovanog računovođe.

Ako ste Vaše radno iskustvo gradili u bankarskom sektoru, to je veliki plus.
Vi ste obožavalac efikasnosti i efektivnosti kada je u pitanju pristup radu. Za Vas ne postoje prepreke, već samo poslovni izazovi koje rado i uspješno rješavate zahvaljujući izraženoj analitičnosti i sistematičnosti. Radne obaveze obavljate precizno, pouzdano i odgovorno. Drugim riječima, da pitamo Vaše kolege – opisali bi Vas kao vrlo savjesnu i organizovanu osobu. Vas da pitamo, sebe biste opisali kao osobu kojoj je učenje i razvijanje potencijala na vrhu radnih vrijednosti.

Ko smo mi i zbog čega ćete poželjeti da se pridružite našem timu:

Naše ljude vidimo kao glavne faktore održivog poslovanja, te su nam stoga vrlo važni zdravi međuljudski odnosi i otvorena komunikacija. Sistem rada počiva na kvalitetu ljudi, ali i kvalitetu odnosa. Stoga, za nas su edukacije i ulaganje u razvoj potencijala zaposlenih prirodan proces koji je integrisan u naše poslovanje. Prepoznajemo značaj podrške i obuke novih članova naše zajednice, te ulažemo značajne resurse kako bi se svaki novi član upoznao sa sistemom i procesima, kao i načinom rada. Ni nakon toga Vas ne bacamo u vatru, već nastavljamo sa uvođenjem u posao kroz mentorstvo.
Visok nivo autonomije i dinamičnosti u radu, zdravo radno okruženje i timski rad – nešto je što Vas zasigurno čeka na ovoj radnoj poziciji. Uz adekvatna finansijska primanja, nudimo i podstičemo napredovanje.
Poslujemo odgovorno, savjesno i efikasno. Kako naše usluge prilagođavamo potrebama klijenata, tako i način rada potrebama zaposlenih.
Gledamo dugoročno, a slušamo fokusirano.

Volite izazove, uživate u analitičkom promišljanju, a cijenite zdravo i podstičuće radno okruženje? Onda očekujemo Vašu prijavu.

Prijava OBAVEZNO mora sadržavati Vašu biografiju (CV) i motivaciono pismo. Svi kandidati, bez obzira da li odgovaraju uslovima konkursa ili ne, biće kontaktirani i dobiće povratnu informaciju o ishodu nakon zatvaranja oglasa.

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

Konkurs ostaje otvoren do dana 23.08.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.