Zapošljavamo!

Zapošljavamo!

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Usljed privremenog odsustva radnika, raspisujemo:

 

 

KONKURS

 

Za prijem radnika na određeno vrijeme, do povratka odsutnog radnika sa porodiljskog odsustva, na radno mjesto:

 

 • STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE PRINUDNE NAPLATE,  filijala Tuzla – 1 izvršilac

 

STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE PRINUDNE NAPLATE

 

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati  treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • visoka stručna sprema-pravni fakultet ,
 • poželjno tri godine radnog iskustva u struci,
 • položen pravosudni ispit,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije,
 • poznavanje rada na računaru.

 

Glavne odgovornosti:

 • zastupa Banku u svim sporovima pred redovnim sudovima gdje je Banka tužilac ili tuženik, (podnošenje tužbe, redovnih i vanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka, podnošenje prijedloga za izvršenje, vođenje sporova i poravnanja i sl. u postupcima sudske naplate kredita),
 • pruža pravnu podršku organizacionim dijelovima Banke kod naplate spornih potraživanja i kredita koji kasne, kao i prilikom procjene kvaliteta garancija,
 • komunicira sa klijentima i žirantima (dužnicima) kod problematičnih kredita u skladu sa potrebama,
 • zastupa Banku u svim pravnim postupcima vezanim za naplatu potraživanja od strane klijenata Banke, te komunicira sa nadležnim sudovima radi dobijanja informacija o statusu predmeta,
 • komunicira sa nadležnim Tužilaštvima vezano za izuzimanja predmeta od strane istražnih organa i u drugim slučajevima kada je to neophodno.

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno i dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

Konkurs ostaje otvoren do dana 31.08.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.