Zapošljavamo!!!

Zapošljavamo!!!

MF banka a.d. Banja Luka – je domaća banka osnovana 2007. godine. U većinskom vlasništvu je MKD MIKROFIN d.o.o. Banja Luka.

Cilj banke je pružanje kvalitetnih usluga malim i srednjim preduzećima, koje sežu od savjetodavnih usluga pa do kreiranja kreditnih rješenja po mjeri naših klijenata.

MF banka a.d. Banja Luka ima snažne temelje u iskustvu stečenom kroz dugogodišnju praksu mikrokreditiranja. Brze i moderne bankarske procedure, kao i veliki broj klijenata među malim i srednjim preduzećima unatar naše finansijske grupe čine osnov ove savremene mlade banke.

Zbog unaprijeđenja posla, a u skladu sa predviđenim planom poslovanja raspisujemo:

 

 

KONKURS

 

Za prijem na radno mjesto:

 

 • SLUŽBENIK ZA BEZBJEDNOST INFORMACIONOG SISTEMA,  Banja Luka– 1 izvršilac

 

 

SLUŽBENIK ZA BEZBJEDNOST INFORMACIONOG SISTEMA

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, prednost će imati kandidati  koji ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • visoka stručna sprema tehničkog smjera,
 • dvije godine radnog iskustva u oblasti informacione bezbjednosti ili drugih IT oblasti,
 • specifična znanja vezana za računarske mreže, operativni sistem i baze podataka,
 • znanje engleskog jezika.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

 

Glavne odgovornosti:

 • Nadzor i koordinacija aktivnosti vezanih za bezbjednost informacionog sistema i zaštite informacija u Banci,
 • Osiguranje primjene važećih standarda i zakonskih propisa vezanih za bezbjednost informacionog sistema i zaštitu informacija u Banci,
 • Izrada politika i internih akata iz domena bezbjednosti informacionog sistema i zaštite ličnih podataka, te nadzor nad njihovom implementacijom,
 • Kontinuirano sprovođenje programa podizanja svjesti korisnika informacionog sistema o bezbjednosti informacionog sistema,
 • Kontrolu adekvatnosti sistema upravljanja pristupom resursima informacionog sistema, koja  kao minimum obuhvata definisanja odgovarajućih upravljačkih /logičkih/fizičkih kontrola, upravljanje korisničkim pravima pristupa, upravljanje povlaštenim i udaljenim pristupima,
 • Redovno i kvartalno izvještavanje o stanju i aktivnostima vezanim za bezbjednost informacionog sistema, te vanredno u propisanim slučajevima,
 • Nadzor nad obavljanjem eksternalizovanih aktivnosti, zajedno sa rukovodiocima Sektora/Službi nadležnih za pojedinačne eksternalizovane aktivnosti, te koordinacija i učešće u pripremi kvartalnog izvještaja,
 • Koordinacija aktivnosti izrade Plana neprekidnosti poslovanja s ciljem osiguranja kontinuiteta u radu i sanacije od katastrofa, te provođenje aktivnosti testiranja istih sa ciljem obezbjeđivanja bezbjednosti i korišćenja raspoloživosti.

 

Pridružite se našem timu. Nudimo primamljive finansijske uslove, kao i profesionalno i dinamično radno okruženje  sa izvrsnim mogućnostima za iskazivanje vlastite kreativnosti, mogućnošću usavršavanja i napredovanja.

 

Zainteresovani kandidati mogu svoje  molbe sa biografijom dostaviti lično ili poštom na adresu: MF banka a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka (sa naznakom za konkurs) ili se prijaviti putem stranice https://mfbanka.com/prijava-za-posao tako što odaberete stavku u meniju KONTAKT>KARIJERA

 

Konkurs ostaje otvoren do dana 04.10.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene  molbe neće se razmatrati, a dostavljene  molbe se ne vraćaju.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.